Reference

Člen Komory soudních tlumočníků České republiky http://www.kstcr.cz/
    Jmenování tlumočníkem jazyka ruského do řeči české a naopak Krajským soudem v Brně dne 24. 5. 2010 pod poř. č.. 1089    

Kontakt

Ing. Tamara Máselníková MSc Obeciny III/3591,
Zlín 760 01
Telefon: +420 736 122 555 t.maselnikova@gmail.com