Překlady obecných a odborných textů z/do ruštiny

Vědecké a odborné překlady odborných článků, statí, vědecko-technických textů a disertačních prací (vědecké zprávy, diplomy, učebnice) dokumenty, smlouvy, články, diplomy, publikace, materiály pro potřeby bank a finančních institucí, obchodní plány a smlouvy, finanční výkazy.

Kontakt

Ing. Tamara Máselníková MSc Obeciny III/3591,
Zlín 760 01
Telefon: +420 736 122 555 t.maselnikova@gmail.com