Překlady z/do ruštiny s úředním (kulatým) razítkem

Písemný překlad z ruštiny a do ruštiny:

všechny dokumenty vyžadující úřední (tzv. soudní) ověření pro použití v tuzemsku i zahraničí

překlad technické dokumentace (návody, projektová dokumentace)
překlad finančních dokumentů (marketingové výzkumy, business plány) 
překlad vědecko-technických textů (vědecké zprávy, diplomy, učebnice)
překlad reklamních textů
korektury
Orientační cena překladu: od 250 Kč/normostranu (podle náročnosti textu)

Kontakt

Ing. Tamara Máselníková MSc Obeciny III/3591,
Zlín 760 01
Telefon: +420 736 122 555 t.maselnikova@gmail.com