Jazykový audit podle SERR

 
Jazykový audit zahrnuje komplexní analýzu jazykové úrovně zaměstnanců, jak stávajících, tak nově přijímaných na požadované pozice podle Společného evropského referenční ho rámce (SERR).
 
Jazykový audit vyhodnotí jazykové kompetence Vašich zaměstnanců v různých oblastech činností dle Vašeho požadavku
(mluvený projev, i odborný; telefonování, písemná korespondence, obchodní jednání a další).
 
Částí jazykového auditu je:
1) konzultace s HR ohledně jazykových požadavků na zaměstnance
2) testování (porozumění psanému textu, poslechová část, slovní zásoba a gramatika, písemný projev)
3) vyhodnocení testů a závěrečný report pro HR a doporučení ohledně případného dalšího jazykového vzdělávání zaměstnance

 

Kontakt

Ing. Tamara Máselníková MSc Obeciny III/3591,
Zlín 760 01
Telefon: +420 736 122 555 t.maselnikova@gmail.com